Categorieën
Initiatieven

Kabinet2040

Kabinet2040 is ontstaan in de eerste weken van de coronacrisis. Met een groep D66’ers gingen we nadenken over hoe Nederland er na de crisis uit zou zien. Met Kabinet2040 willen we het toekomstdenken binnen D66 stimuleren.

Kabinet2040 is ontstaan in de eerste weken van de coronacrisis. Met een groep D66’ers gingen we nadenken over hoe Nederland er na de crisis uit zou zien. Met Kabinet2040 willen we het toekomstdenken binnen D66 stimuleren.

Lees hier het manifest van Kabinet2040.

De coronacrisis heeft grote invloed op ons dagelijks leven. Nu is ook het moment om na te denken over de grote vragen van morgen. Om in beweging te komen. Om toekomstbestendige keuzes te maken. Bij de lancering hebben we 66 toekomstbeelden geformuleerd die een startpunt voor discussie moeten vormen. Het zijn vergezichten, soms onbelemmerd door kennis van zaken. Een deel wordt misschien nooit werkelijkheid en een deel juist eerder dan verwacht. 

Ik was een van de initiatiefnemers van Kabinet2040 en zal mij de komende tijd inzetten als ambassadeur op het thema diversiteit.